Gamblers Anonymous Stockholm

Välkommen till GA Stockholm

Detta är en självhjälpsgrupp där vi hjälps åt med att tillfriskna från vårt spelberoende.
Vi finns för tillfället vid Södra Station på Södermalm.
Adressen är Timmermansgatan 40 och vi är här på Tisdagar från 19:00.
Mötestiden är en timme.

Kom i tid!!

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden."

ADRESS:
GA Stockholm
Timmermansgatan 40
118 55 Stockholm